hallitus

HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT:

Maiju Ruismäki
puheenjohtaja ja rahastonhoitaja, jäsenasiat
pj(at)ciklidistit.fi , jäsenasiat: kukkaro(at)ciklidistit.fi
050 3481 705

Ilkka Tuunainen
varapuheenjohtaja, Ciklidisti-lehden toimittaja
lehti(at)ciklidistit.fi

Marja Eloranta
sihteeri
sihteeri(at)ciklidistit.fi

Jarmo Lehtonen
hallituksen jäsen

Jari Nyman
ohjelmavastaava
jari.nyman(at)nl-aqua.com
040 5000 306

Janne Eloranta
varajäsen, nettisivut
webmaster(at)ciklidistit.fi

Petri Karkkulainen
varajäsen

Korvaa (at) merkillä @

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti:

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.