hallitus

HALLITUS JA YHTEYSTIEDOT:

Mikael Westerlund
puheenjohtaja
pj(at)ciklidistit.fi

Ilkka Tuunainen
varapuheenjohtaja, Ciklidisti-lehden toimittaja
lehti(at)ciklidistit.fi

Marja Borchert
sihteeri
sihteeri(at)ciklidistit.fi

Maiju Ruismäki
rahastonhoitaja, jäsenasiat
kukkaro(at)ciklidistit.fi
050 3481 705

Jari Nyman
ohjelmavastaava
jari.nyman(at)nl-aqua.com
040 5000 306

Petri Karkkulainen
varajäsen

Jarmo Lehtonen
varajäsen

Satu Riihilahti
nettisivut, ei hallituksen jäsen
webmaster(at)ciklidistit.fi

Korvaa (at) merkillä @

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti:

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen jälkeen ja päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.